Kailangan Niya Ring Huminga

Ngayon
Tuwing umiiyak ang langit
Ay labis-labis ang kanyang hagupit
Siguro para mahugasan ang lansa
Sa dugo ng mga humandusay na katawan
Sa kalye,
Sa bakanteng lote,
Sa palayan,
Sa gitna ng mataong bayan.

Ngayon
Umiiyak siya
Para palamigin ang katawan
Ng mga magsasakang uupo sa gilid ng daan
Para makalimutan ang kumakalam na tiyan
Para iparamdam ang ginhawa
Kahit man lang sa patak ng ulan

At sa sobrang lungkot ng langit
Iiyak siya nang paulit-ulit
At di niya mamamamalayan
Na dadapa na ang palayan
Luluhod para samahan
Ang mga magsasaka sa kahirapan

Ngayon
Umiiyak siya
Para tulungang hugasan
Ang dumi sa pakiramdam
Sa pagkatao
Ng mga batang inabuso
Ng mga babaeng inabuso
Ng mga lalaking inabuso
Ng mga taong inabuso

Umiiyak siya para tulungang makalimot
Sa bawat halik ng impyernong
Idinampi sa balat nila
O sa haplos ng kamay
Na siyang humampas sa kanila..
Iiyak siya para tulungan kang makalimot.
Kahit sandali.

Ngayon
Umiiyak siya
Para gamutin ang nagnanaknak
Na sistemang
Laging nilalagyan ng tapal
Para kunwaring walang sakit
Para kunwaring malinis at kaakit-akit.

Umiiyak siyang higit sa bagyo
Pinipilit niyang lusawin ang pag-asa ng tao
Dahil para saan pang ibabangon ka ng iilang makapangyarihan
Kung bukas o makalawa’y sisipain ka rin sa likod nang ‘di mo namamalayan?
Ibabaon ka
Doon sa lugar na ibinangon ka nila.

Ngayon
Umiiyak siya nang mas malakas sa nakasanayan
Dahil mas masama na rin ang tao
Kaysa sa nakasanayan
Yung pagtitimping dating tinatangay lang ng hangin,
Malakas na ang buga, gusto na tayong ihulog sa bangin.

Tuwing akala natin
Na walang nakatingin
O walang saksi
Sa lahat ng ginagawang mali
Nariyan ang langit…
Nagtitimpi,
Nagpopondo ng higanti
Hanggang sa puntong
Handa na siyang pakawalan
Lahat ng pagkamuhi

Kailangan niya ring huminga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s