Salubong

http://www.ilovepapers.com

Ang hirap hintayin
Na hindi mo na siya mamahalin.
Umaasang ako na ang pipiliin,
Kahit di siguradong darating ka sa’kin.

Siya at siya ang mahal mo.
Ikaw at ikaw lang ang mahal ko.
Paano pagtatagpuin ang dalawang puso
Kung paabante ang galaw natin pareho?

Hindi magsasabay ang takbo
Hindi magtatagpo ang mundo
Dahil siya at siya ang mahal mo,
At ikaw at ikaw naman ang mahal ko.

Hahabol lang ako kahit mapagod
Hindi titigil kahit malunod
Walang kasiguraduhan pero maniniwala ako
Na darating ang araw, lilingon ka at magkakasalubong din tayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s