Byaheng Langit

Nakahanda na ang lahat.

Bitbit lang ang ilang damit,

‘Di alam kung kailan babalik.

Bitbit ang mapa,

halika, gayahin natin si Dora.

Wala tayong plano kung saan pupunta.

Nakahanda na ang lahat.

Naka-on ang radyo, nakahanda ang gitara.

Marami akong dalang sistsirya

kasama ng maraming kuwento na baon natin hanggang mag-umaga.

Ano ba ang pag-uusapan?

Naguguluhan ba ang iyong isipan?

Baka sakaling malinawan

Kapag nakita mo ang ganda ng kapaligiran

na parang ipinintang larawan

sa pagsabog ng araw at paglubog ng buwan.

Huminto muna tayo sa pagmamaneho.

Gaya nang dapat ka ring huminto,

mag-isip at makiramdam sa iyong puso.

Pakinggan ang awit ng hangin

at ang dala nitong lambing sa iyong nanlalabong paningin.

Huminga ka,

gaya nang paghinga ng mga ibon sa himpapawid;

malaya—walang balakid.

At kapag pagod ka na ay maaari kang magpahinga

dito sa lilim, sa espasyong nakalaan para sa’tin.

Yayain mo lang ako,

kapag gusto mong tumakas sa mundo.

Baon ang pagkain at musika,

Lilibutin natin ang langit na gusto mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s