Shorts #3

Isang tagay para sa mga pusong napagod nang mabuhay.

Dalawang bote para sa pag-ibig nating nalugi.

Tatlong alak para sa mga pangarap nating nawasak.

Apat na sinok sa pagitan ng bawat pag-iyak at paglagok.

Limang bucket. Baka masagot lahat ng "Bakit?"

—–

"Itagay"

© egjb

#linya101shorts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s