Shorts #1

Gamitin mo ako

para masabi ang gusto mo.

Sabihin mo sa akin

at sasabihin ko sa mundo.

Kahit ibulong mo,

isisigaw ko para sa'yo.

Huwag kang mangamba,

maririnig ka rin nila.

—-

"Mikropono"
© egjb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s