Ang Bato ni Darna

Sa mundong mapusok sa pagkagahaman,
pinag-agawan ang batong dating nagliligtas ng sanlibutan.
At dahil sa kasakiman ng mga humawak sa kanya,
nawala ang kakayahan nitong gawing Darna si Narda.

Hindi naging mabuti ang dulot nito
sa mga taong puno ng kasamaan ang puso.
Sabi nga'y kapag isinubo raw ito ng kasamaan,
mas magiging malakas ang sumpa na mahirap nang labanan.

May isang pamilyang nahumaling sa bato.
Nabulag sila sa sarap, kinang at kapangyarihang dala nito.
Huwad na panunungkulan ang kunuwaring iginagawad nila
sa isang bayan na ninanakawan ng pagkakataon para maging mapayapa.

Ngunit napakaraming Narda na ang naisilang sa mundo
na naghahanap ng tamang kapangyarihan para maipagtanggol ang mga tao.
Habang unti-unting ninanais ang pagbabago
ay lalo ring lumalakas ang kasamaan ng bato.

Libu-libong tao ang namatay;
Daan-daang pamilya ang nawalan ng saysay;
Paghihirap pa rin ang bangungot at anino
ng ilang malalaking taong inalipin na ng bato.

Isang araw, sa malakas na sigaw ng mga Nardang nagkatipon,
isang pamilya ang nabura sa listahan.
Silang malalaking taong umaalipin sa bayan,
ay unti-unti nang nagsisipagtaguan.

Ang bato ni Darna na dapat ay tagapagligtas,
ngayon ay isang kasangkapan na lamang para buhay ay magwakas.
Ang bato ni Darna na dapat ay nagtatanggol sa naaapi,
ngayon ay isang gramo na lang na mas lalong umuubos ng pag-asa hanggang huli.

——-
"Ang Bato ni Darna"
-egjb

#triggeredbythenews
#onepoemaday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s