Walang pamagat

Ilang beses ka bang kailangang tanggihan para huminto ka sa pagbibigay ng pag-ibig?

Ilang beses ka bang dapat saktan para 'wag na lang umasa?

Ilang pagkakataon pa ba ang dapat bilangin ng mga naipong pangakong hindi na natupad?

Ilang patak ng luha pa ang dapat pigain sa mga mata para makitang tapos na ang palabas?

Ilang sugat ang dapat dumugo para 'di ka na ulit masaktan?

Walang bilang.

Hindi binibilang.

Walang sukat.

Hindi sinusukat.

Dahil 'pag mahal mong talaga ang isang tao…

Ang sira ay nagagawang muli;

Ang nalimot na ay nananariwang muli;

Ang kahapon ay parang ngayon muli;

Ang sakit ay nagiging masaya muli;

Ang pagsuko ay napapalitan ng pag-asa;

Ang puso ay mabubuong muli.

Hindi binibilang.

Hindi sinusukat…

#pahugot #patula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s