Hindi Lang Pag-ibig

Simulan natin sa pagtanggap

Na hindi lang sa pag-ibig umiikot ang mundo.

Hindi rin ito ang tanging nagpapaikot,

O nagbibigay-kahulugan sa buhay ng mga tao.

May paghihirap

Na ayaw nating lahat

Pero kung ‘di mo naman ito naranas

Ay hindi mo alam ang ginhawa at sarap.

May pagpapakasakit

Na iniiwasan nating gawin

Pero walang saysay ang saya

Kung ni minsan ay di ka nakaranas ng sakit.

May pagtataksil

Na ayaw nating maranasan

Pero hindi mo makikilala ang pagtitiwalan

Kung kahit kailan ay di mo nakilala kung sino ang nagtaksil.

May inggit

Na masamang maramdaman

Pero baka hindi ka magsisikap

Kung hindi mo man lang pinangarap ang mas mataas pa sa’yong kinatatayuan.

May mga kasalanan

Na sumisira sa relasyon sa sarili at kapwa

Pero hindi mo malalaman kung tama ang tama; kung alin ang mahalaga

Kung hindi mo nalaman ang maling nagawa. 

Hindi lang puro ginhawa o sarap

Ang dapat na ipinagpapasalamat

Dahil kung wala ang negatibo at kabaliktaran ng lahat,

Walang saysay ang ngiti, walang saysay ang lahat.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s