Baliktarin man ang mundo, naroon ka

Baliktarin man ang mundo, naroon ka

Sa pamamagitan ng mabining hangin
Na marahang humahaplos sa akin
Sa paglalaro nito sa maninipis na hibla
Sa mga alaala…
Naroon ka

Sa maliwanag na sikat ng hari
Sa gitna ng mga bundok
At dahan-dahang nagpapainit,
Nagliliwanag…
Naroon ka

Makukulay na ganda
Maliliit, malalaki, mababango
Na nakikisayaw sa hangin
At sa pagdapo ng paru-paro
Sa bawat dahon ng buhay…
Naroon ka

Tuwing takip silim
Sa papadilim na liwanag
Sa langit
Ng sumasabog na kulay,
Kaya’t napakaganda
‘Pagkat naroon ka

Kung bumagyo man
Sa gitna ng lakas ng alon
O sa galit ng kulog
Sa malalaking kidlat
Kaya’t magiging matapang
Dahil naroon ka

Naroon ka
Saan man lumingon
Saang dako pa maparoon
Naroon ka

—–

PS: Pakibasa mula sa dulo hanggang simula.

——–
10 Enero 2017
MRT North Ave

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s