Pero Bigo Ako

Gaano kabilis magpaalam sa mga alaala

Na sabay nating inipon sa mahabang panahon

Na ako na lang ang nakakaalala sa ngayon?

Karamihan doon ay gusto kong kalimutan.

Pero ilang beses na akong sumubok magsabi ng paalam

At kumaway noong akala kong malayo na ang nalalakad ko…

Pero bigo ako.

Gaano kabilis kalimutan ang mga awit

Na kapag narinig ay ipinapaalala ka nang paulit-ulit.

Paulit-ulit. Bumabalik.

At patuloy ko pa ring naririnig kahit matagal nang huminto ang tugtog

At kahit tahimik na ang mang-aawit.

Ilang beses kong sinubukang kumabisado ng ibang himig

At tumugtog ng musikang malayo sa iyo ang tunog.

Pero kapag tahimik na ulit

Ang musika mo na naman ang naririnig.

Inaawit ang malupit nating pag-ibig.

Muli ay bigo ako.

Gaano kabilis takbuhan ang katotohanan

Na ikaw pala ang lumisan.

Ikaw pala ang naglakad palayo

Paano ko tatanggapin na matagal mo nang tinapos ang kanta?

Wala pa nga sa dulo, ibinaba mo na agad ang mikropono.

Hindi pa ako tapos sa pagkapa ng teklado

Pero matagal ka nang nakababa ng entablado.

Ako na lang pala ang natira…

Ako na lang pala mag-isa.

Gaano kabilis matanggap na wala ka na?

Sumubok ako pero bigo ako.

Pinilit ko pero bigo pa rin ako.

Nagpanggap ako.

Pero paulit-ulit lang akong bigo.

Dahil bigo kong maintindihan

Na wala ka sa himig o sa awit na naririnig.

Nasa isip kita.

At siya ang paulit-ulit na sumisigaw ng iyong pangalan.

Nasa puso kita.

At siya ang paulit-ulit na tumitibok para sa’yo.

Wala sa mga alaala ang pumipigil sa akin

Kundi nasa akin na mismo. Ako na mismo.

Pinipigil ko ako.

Wala akong takas.

Bigo akong tumakas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s