Kapit

Gusto kong magpatuloy pa 
Sa pagsulat
At pagsasalaysay
Kahit na
Sa bawat salita
Ay nakakahanap ka na
Ng paraan 
Para tuldukan 
Ang bawat pangungusap

At tapusin
Sa “Wakas”
Hindi lang 
Ang isang kabanata
Hindi lang 
Ang isang talata
Kundi
Ang buong kuwento
“Natin”
Na binuo
“Natin”
Na pinaghirapan
“Natin”
Na ipinaglaban
“Natin”
Na pinalago
“Natin”

Ayokong wakasan
Dahil tumitibok pa
Kahit masakit

Huwag bitawan
Ang kamay
Na gusto pang kumapit

Hindi tuldok
Kundi kuwit

Hindi “Wakas”
Kundi “Itutuloy”

Hindi pagtalikod
Kundi pagharap

Nang magkahawak
Ang kamay
“Natin”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s