Isandaang Libong Buhay

Gusto kong magkaroon ng isang daang libong buhay
Na maaari kong ialay
Nang paulit-ulit
Hanggang sa umakyat na ang huling kaluluwa sa langit

Ito ay iaalay
Para sa mga buhay na huminto dahil nawalan ng pag-asa;
Para sa mga buhay na umasa hanggang sa huminto ang oras nila.

Ito ay iaalay
Para sa mga buhay na naghanap pero hindi nakakita;
Para sa mga nakakita pero hindi ang hanap nila.

Ito ay iaalay
Para sa mga buhay na nagwakas dahil hindi nakapagsimula;
Para sa mga nakapagsimula pero ang wakas ay hindi mapayapa.

Ito ay iaalay
Kapalit ng buhay na kinitil nang walang dahilan;
Sa mga nadamay, napagkamalan at napagbintangan;
Sa mga piniringan at walang habas na pinahirapan.

Ito ay iaalay
Kapalit ng buhay ng mga magsasaka at pamilya nilang hindi makakain ng kaning sinaka;
Sa mga mahinang paslit na nagtiyaga sa mumong tutong at mapait.

Gusto kong magkaroon ng isang daang libong buhay
Na paulit-ulit kong iaalay
Para sa ibang buhay
Kapalit ng ibang buhay

Kapalit ng ibang buhay
Para sa ibang buhay
Iaaalay ko nang paulit-ulit
Ang isang daang libong buhay na nais kong makamit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s