Red Is the Color Of Violet

Red Is The Color Of Violet
By Jel Evans

Click here to buy the eBook.

Published by Precious Hearts Romances
Available on any Precious Pages Stores for only Php 42.00.

“Gusto mo ako? Gusto rin kita. Mas gusto kita. Nandito ako para bawiin ka at protektahan laban sa lahat ng mananakit sa `yo.”

Na-curious siya sa ini-assign sa kanyang butler-slash- bodyguard-slash-chauffeur. Wala siyang balak alamin ang tungkol sa lalaking araw-araw niyang kasama, promise!
Pero unti-unti ay gusto na rin ni Violet na ungkatin ang mga impormasyon tungkol sa lalaki.

“My name is Red Miranda. That’s all I can tell you.”

Now that she knew his real name, it seemed that she hungered for more information. Gusto niyang makilala nang husto si Red. At sa kanyang pagtuklas sa pagkatao ni Red—na very interesting pala—unti-unti rin niyang natuklasan ang excitement na hatid ng lalaki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s