My Wedding Singer

My Wedding Singer

Click here to buy the book.

By Evangeline Grace

Published by Bookware Publishing (My Special Valentine)

Isang social worker at wedding singer si Tala. Sa dami ng kanyang ginagawa sa buhay, wala na siyang panahon sa lalaki. Pinili lang talaga niyang hindi maglaan ng panahon dahil sa madilim na nangyari sa kanya at sa ex-boyfriend niya. Ngunit madali lamang siyang nakabangon dahil sa tulong ng mga kaibigan niya.

Tanggap na niyang hindi na siya magugustuhan ng kahit sino kapag nalaman ang sekreto niya. Pero nakilala niya ang kapatid ng kanyang best friend. Kung okay lang sa kanya noon na tumandang dalaga, parang ngayon ay hindi na.

Ngunit paano mangyayari iyon kung mayroon siyang karanasang hindi katanggap-tanggap para sa lalaki? Hindi na ba siya maaaring maging bride? Maybe she was born to become a wedding singer—just a wedding singer and not a bride….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s