Blackmailing The Music-hater

Blackmailing The Music-hater

By Jel Evans

Ang sabi dito sa ending ng nobela mo, MJ kissed the love of her life while whispering how much she loved him. Ano pa ang hinihintay mo? Handa na ang mga labi ko. Halikan mo na ako.

Walang maisulat na nobela si MJ hanggang sa biglang mag-suggest ang matalik na kaibigan na ang isulat niyang kuwento ay iyong kagaya ng sa kuwento nito na nakilala ang boyfriend sa isang online dating site.

May plot na si MJ ng isusulat na nobela. Pero may problema. Paano niya pagtatagpuin sa tunay na mundo ang mga bida niya na sa virtual world nagkakilala? Nang kulitin niya ang kaibigan, address ng isang online dating site ang ibinigay sa kanya. I-experience daw niya firsthand kung paano.

No choice si MJ kundi mag-sign up sa site. At doon niya nakilala si Joaquin Karlos o Wax—na guwapo, successful sa buhay, at confirmed na magaling magluto. Perfect si Wax bilang hero sa kanyang nobela.

Pero hindi nagtagal, hindi na fictional kundi true-to-life hero na si Wax para kay MJ. Siya na single pero hindi ready to mingle, bigla ay gustong i-give up ang freedom at magkaroon ng excess manly baggage.

Pero ang kanyang hero, binasag ang pantasya niya nang sabihing, “I don’t do relationships, MJ.”

Copyright (C) 2016 Precious Hearts Romances

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s