Salmo ng isang malayang bayan

 

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Mula noon ay ito na ang sigaw ng iyong mga anak habang ipinaglalaban ang iyong kalayaan.
Ito na ang nagsilbing lakas ng mga mandirigma habang pinakikipagsapalaran ang tabak laban sa gatilyo ng mga dayuhan.
Ito rin ang iyak ng iyong mga anak habang sa unang pagkakatao’y iwinagayway ang ating sugatang bandila na sagisag ng kasarinlan.
Ni minsan, hindi sila sumuko na bawiin ka sa lumapastangan sa iyong kayamanan at kagandahan.
Lumaban sila. Ipinaglaban ka nila.
At maging hanggang sa ngayon…

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Kahit may mga anak ka na nagbabalat-kayong kaanib subalit tunay na salot ng ating lahi.

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Kahit na may mga anak ka pa ring nilalapastangan magpasahanggang ngayon ang magaganda mong awit at tanawin.

“Mabuhay ang Pilipinas!” 
Kahit sila-sila mismo ang naglalaban para maangkin ang dati’y pinaglalaban nilang kapangyarihan galing sa mga manlulupig.

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Kahit isa sa patuloy na nagkukulong sa atin ay ang kahirapan ng bayan…

Mabubuhay ka…
Dahil hindi kami susuko- kaming tunay at tapat na mga anak mo- na patuloy isisigaw ang pangarap namin para sa’yo.

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Kahit hindi na mga dayuhan sa ating bayan ang tunay na kalaban kundi ang kasakiman ng iyong mga anak sa kapangyarihan…

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Kahit na puno ng kaguluhan at kadiliman; mga anak mong nagpapatayan, nagsasakitan; silang nawalan na ng pakialam…

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Dahil sa bawat araw na may namamatay para sa bayan, may isinisilang namang magtatangol nito at muling magkakamit ng kalayaan…

“Mabuhay ang Pilipinas!”
Hindi pa huli ang lahat. Habang may mga anak kang kagaya ko– kagaya niya– kagaya namin, bubuhayin namin ang pag-asa.

Pag-asa… Na sa tamang panahon ay magiging tunay tayong malaya…

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s