Nasaan si Maria Clara?

  

Akala ng ilan ay namatay si Maria Clara sa biglaang pagkawala ni Ibarra. Hindi nila alam na siya ay nagsawa sa buhay na kung saan ang sistema ay may kanser at ang mga kababaihan ay walang karapatan kundi ang magsabi ng “oo” sa lahat ng iuutos ng kalalakihan. 

Sa totoo lang, na-realize niya na hindi niya kailangan si Crisostomo Ibarra. Hindi niya kailangan ang kahit sino para magpasaya at maprotektahan siya. 

Sa matagal na paghihintay kay Ibarra ay naisip niya na hindi niya deserve ang pagtanaw lamang sa kapaligiran habang naroon siya sa azotea. Nararapat din na siya ay bumaba mula doon, maglakad, tumalon, tumawa ng malakas, langhapin ang hangin na walang ibang iniisip kundi ang maging malaya. 

Itinapon niya ang pamaypay na sumisimbolo sa kanyang kahinhinan. Hinubad ang baro’t saya na siyang nagkukulong sa kanya at pumipigil sa kanyang kalayaan. Ang lugay niyang buhok ay itinali niya, kasabay ng pagsusuot ng damit kung saan malaya siyang huminga at gumalaw. 

Hindi totoong namatay si Maria Clara sa kalungkutan dahil sa pagkawala ni Ibarra. Bagama’t siya ay tiyak na nakaramdam ng hinagpis sa pagkawala ng kanyang minamahal, hindi siya namatay. 

Siya ay naging malaya. Napagtanto niya na kaya niyang gawin ang mga bagay na kanyang kinatatakutan, kahit wala si Ibarra na noon ay kanyang sandigan. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s