Tulaan sa MRT

Nakita mo siya

At sa loob ng ilang minuto

Nagustuhan mo siya

At nangarap ng magagandang bagay

Nais mong makasama siya

Nang matagal at hindi panandalian

Upang maging masaya

Kaya lang

Bumukas ang dalawang pintuan

Ang mga tao ay nagsibabaan

Kasama pati siya

At ikaw ay naiwan

Sinundan na lang ng tingin

Habang papalayo siya

Habang papalayo papasara ang pintuan

Habang papalayo ang tren na iyong sinasakyan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s